Războiul invizibil împotriva României

:) Accesati articolul sursa :
http://ro.netlog.com/ZeitGeist_Spiritul_Timpulu…-

Un nou tip de război este în plină desfăşurare: un război al controlului minţii, al manipulării gândurilor şi emoţiilor, de la distanţă.

La prima vedere, un război bazat pe metode parapsihologice şi tehnologii psihotronice pare să se ducă doar între agenţii secreţi, armatele şi liderii unor naţiuni rivale…

Armele psihotronice şi efectul lor

În urmă cu câţiva ani, arhivele serviciilor secrete sovietice s-au deschis şi o parte din dosare au fost desecretizate. Printre acestea, se numără şi „Dosarul special 25”, care conţine mărturii, schiţe, declaraţii, fotografii şi pelicule incredibile, dovezi ale unui proiect înfricoşător: crearea unei arme psihotronice, care să poată controla şi manipula minţile omeneşti. Deşi au fost plătite chiar cu viaţa, de cei care le-au inventat, experienţele continuă şi în ziua de azi

O moarte suspectă

În dimineaţa zilei de 30 ianuarie 2002, directorul Institutului de Psihologie Aplicată din Moscova, Andrei Bruşlinski, se afla în biroul său, clasând cu mare atenţie documente importante, pe care urma să le studieze acasă. În ziua următoare, avea să înceapă Conferinţa internaţională de psihologie, la care profesorul Bruşlinski trebuia să prezinte rezultatele extraordinare ale muncii sale. De câţiva ani, savantul lucra la o metodă complexă de depistare şi prin­de­re a teroriştilor, prin intermediul unei arme psihotronice, ce ac­ţio­na la nivel mental. Tehnica ar fi stârnit inte­re­sul mai multor servicii speciale, care astfel ar fi putut descoperi unde se află persoanele bănuite de acte criminale, ba chiar să le şi prevadă intenţiile. Întreaga comunitate a oame­nilor de ştiinţă aştepta cu mare interes prezentarea acestei metode cu adevărat revoluţionare care, în sfârşit, urma să stopeze flagelul mondial al terorismului.
Către seară, profesorul Bruşlinski şi-a luat servieta cu preţioasele documente şi, după ce a schimbat câteva cuvinte cu se­cre­tara, a coborât în grabă scările. A luat un taxi de la intrarea institutului şi s-a îndreptat direct spre casă. Secretara sa a fost ultima persoană care l-a văzut în viaţă.

Experienţele de laborator asupra creierului

După un timp, soţia lui Bruşlinski, care îşi aştepta soţul să vină acasă, auzind nişte zgomote ciudate pe scara blocului, a ieşit pe palier. Savantul zăcea într-o baltă de sânge, bătut cu sălbăticie. Deşi a fost de îndată dus la spital, profesorul a murit. După câteva săptămâni de anchetă, procuratura a închis cazul. Versiunea oficială: jaf. Familia şi colegii apropiaţi ai savantului au însă altă părere. „Când profesorul a fost găsit de soţia sa bătut şi în stare de in­conştienţă, peste tot, în jurul său, erau împrăştiaţi bani. Buzunarele îi fuseseră întoarse pe dos, în aşa fel încât să pară un jaf. Însă profesorul avea încă la mână ceasul scump şi, pe deget, verigheta de aur. Numai geanta cu proiectul dis­păruse fă­ră urmă!”, povesteşte Nikolai Korolev, unul din profesorii cu care lucrase Bruşlinski la proiectul anti­tero. „Metoda era valoroasă şi probabil nu trebuia să fie niciodată prezentată public. Deşi la proiect au lucrat mai mulţi cercetători, in­clusiv eu, toate aspectele şi detaliile le cunoştea numai profesorul Bruşlinski. De­pis­tarea teroriştilor s-ar fi realizat prin metode «elas­tice», de provocare a câm­pu­lui informaţional al persoanelor suspectate. La baza tehnicii era folosită teoria reflexelor condiţionate a lui Pavlov. Astfel, teroriştii ar fi putut fi descoperiţi prin incitarea informaţiilor pe care ei le deţineau. Stimularea surselor informaţionale ar fi provocat indivizilor vizaţi, ca un reflex, reacţii involuntare. Printr-un program special pe computer, urma acţiunea propriu-zisă de depistare a locului în care se aflau suspecţii”.
Moartea suspectă a profesorului Bruşlinski nu este însă un caz singular. De multe ori, cei care au îndrăznit să se apropie periculos de soluţionarea atacurilor tero­riste, în spatele cărora se ascund oameni importanţi şi sume uriaşe, au plătit cu viaţa pentru această încercare.

Arma din creier

Încă de la începutul secolului XX, cercetătorii militari din ţările avansate economic s-au străduit să realizeze o armă puternică, prin intermediul căreia să poată controla minţile oamenilor, transformându-i în simple marionete.
În 1923, profesorul Bernard Kajinski, un renumit inginer electronist rus, propunea o idee ieşită din co­mun: un instrument capabil să emită co­menzi prin care oamenii să fie manipulaţi, indiferent de dorinţa ori voinţa lor. Profesorul Kajinski era foarte apreciat în cercu­rile politice de la Kremlin, pentru ideile sale novatoare cu privire la telepatie şi folosirea acesteia ca armă ofensivă. Schema dispozitivului psihotronic conceput de savantul rus avea un prin­cipiu complex: putea reda impulsurile creierului, transformându-le apoi în sem­nale sonore, ce puteau fi emise la distanţe mari. Potrivit cercetătorului, creierul este capabil să emită unde radio.

Bernard Kajinski – o altă victimă a serviciilor secrete

Kajinski descoperise în creier anumite elemente care aveau un aspect şi funcţii similare păr­ţilor compo­nente ale echipamentelor electronice: condensatoare, bobine, tuburi radio, antene. Conform teoriei sale, aceste radiounde puteau fi percepute de către alte creiere. „Cercetând alcătuirea corpului uman, am ajuns la concluzia edificatoare că organismul nostru reprezintă un aparat electronic complicat. El este o adevărată staţie radio de emisie-recepţie, capabilă să lanseze şi să capteze unde electromagnetice. Am ajuns pentru prima dată la această concluzie în urmă cu câţiva ani, absolut întâmplător”, afirmă Kajinski în cartea sa intitulată „Legătura radio biologică”.
„Pe vremea aceea, lucram la un institut de cercetări în Caucaz, la Tbilisi. Colegul şi prietenul meu, un tâ­năr de 20 de ani, se îmbolnăvise grav de febră tifoidă. Îl vizitam zilnic, după serviciu. Într-una din zile, la întoarcerea acasă, mă simţeam atât de obosit, încât m-am aşezat pentru câteva momente în pat şi, pe dată, am ador­mit adânc. Deodată, somnul mi-a fost întrerupt de un zgomot clar care aducea cu clinchetul unei linguriţe de argint ce se loveşte de marginea unui pahar. M-am ridicat şi m-am uitat pe masă. Nici un pahar, nici o linguriţă. Ceasul arăta ora 22. Mi-am alungat teme­rile nejustificate şi m-am culcat la loc, amânând pentru a doua zi vizita la prietenul meu. În ziua următoare, du­pă terminarea programului, m-am îndreptat direct către casa lui. Pe măsură ce mă apropiam, o nelinişte stranie punea stăpânire tot mai mult pe mine. Ajungând la domiciliul amicului, am aflat că acesta murise cu o seară înainte, exact la ora 22, în timp ce mama lui încerca să îi dea cu linguriţa apă dintr-un pahar. Pe măsuţa de la lângă pat încă se afla paharul cu linguriţa de argint în el. Am privit buimac întreaga scenă şi m-am gândit: «Cum aş fi putut auzi zgomotul linguriţei ce loveşte paharul de la o distanţă atât de mare?!». De felul meu, nu sunt superstiţios, şi iată-mă acum, pă­truns brusc ca de o suflare îngheţată. Atunci mi-am dat seama pentru prima dată că omul funcţionează ca un radio viu. Astfel mi-am putut explica cum, prin intermediul acestui radio-receptor din creierul meu, am putut auzi clinchetul de argint ce vestea moartea prietenului meu”.

Serghei Briuhonenko în timpul unui experiment

Teoria savantului a stârnit o adevărată senzaţie nu numai în Uniunea Sovietică, dar şi pe plan internaţional. Zeci de instituţii ştiinţifice prestigioase din întreaga lume l-au invitat să conferenţieze pe tema teoriei radioreceptorului din creier. Timp de mai bine de un an, Kajinski a susţinut conferinţe în Europa şi în America. Ajuns în Canada, a primit invitaţia de a pune în practică ipoteza sa. Rusul a acceptat imediat provocarea şi a planificat pentru următoarea dezbatere un experiment. Din echi­pa sa ştiinţifică făceau parte şi „specialişti” trimişi de poliţia secretă sovietică, cu scopul de a supraveghea ac­tivitatea cercetătorului. Aceştia i-au „recomandat” să anuleze demonstraţia şi să se întoarcă acasă de urgenţă. Ajuns în ţară, Kajinski a primit ordin di­rect de la Kremlin să înceapă de îndată experimen­tele pentru punerea în aplicare a teoriei sale.

Dosarul special numărul 25

În arhivele secrete ale serviciilor speciale CEKA există un dosar voluminos, care cuprinde informaţii referitoare la profesorul Kajinski şi uluitoarea sa desco­perire. Inginerul era atent monitorizat, iar cercetările sale supuse unei stricte supravegheri. După căderea cortinei de fier, când mare parte a acestor informaţii s-au dat publicităţii, s-a dovedit că acest dosar cuprin­dea date, scheme, fotografii şi rapoarte foarte exacte. Toate sub numele de „Dosarul special numărul 25”.
Conform informaţiilor din dosar, în laboratoarele se­crete ale serviciului de informaţii, profesorul Kajinski încerca să demonstreze că aşa-numitul radioreceptor din creierul uman poate funcţiona şi este eficient. După luni de cercetări, experimente şi teste pe diverse animale, savantul a anunţat că aparatul său de transmitere şi introducere în creier, la nivel inconştient, a anumitor gânduri, este finalizat şi gata de a fi pus în aplicare. „Dispozitivul este alcătuit dintr-o antenă de amplifi­care, cu mai multe transformatoare şi lămpi cu catod. Gândul dumneavoastră va fi preluat de staţia radio de transmisie, care îl va amplifica şi apoi îl va retransmite în eter”.

Andrei Bruşlinski alături de Vladimir Putin. Preţuirea oficială nu l-a scutit să moară în condiţii suspecte…

Pentru prima dată, aparatul, care acţiona cu o putere incredibilă asupra minţii, a fost testat la finele anului 1924, la Moscova. Gândul formulat era captat de staţia radio, emis mai departe prin unde de joasă frecvenţă şi recepţionat în inconştient de către subiect. Experienţa a fost realizată pe mai mulţi câini. Profesorul Kajinski formula în gând comanda ca animalul să meargă în camera alăturată, să aleagă dintr-o stivă de cărţi un anume volum indicat de el şi apoi să i-l aducă. Câinele a executat cu succes comanda. Toţi patrupezii supuşi experimentului au îndeplinit ordinele orbeşte. Specia­liştii prezenţi erau uluiţi.
A doua zi după demonstraţie, inginerul Bernard Kajinski a fost „invitat” la sediul central al serviciilor se­crete. A fost întrebat direct dacă aparatul său poate inocula anumite gânduri „folositoare” şi subiecţilor umani. Răspunsul lui Kajinski a fost: „Sunt convins că acest «tun» va exercita influenţa dorită asupra oamenilor şi, astfel, voinţa lor va fi înlăturată. Însă deocam­dată nu l-am testat suficient”.
Împreună cu vestitul dresor Vladimir Durov, profesorul Kajinski a continuat seria de experienţe pe animalele de la circ. Timp de câţiva ani au fost supuse tes­telor zeci de animale, morse, câini şi elefanţi, peste 80 la sută dintre ele îndeplinind cu succes misiunile. Însă după o perioadă, nu se ştie din ce motiv, Vladimir Durov i-a expediat savantului o scrisoare prin care îi cerea insistent ca toate experimentele să ia sfârşit. Motivul „oficial” a fost că, în urma acelor şedinţe, animalele refuzau să se supună comenzilor obişnuite, iar dresajele pe care le făcea aveau de suferit. Totuşi, citind scri­soa­rea, nu putem să nu ne întrebăm care era motivul real. Epistola din 20 august 1928 se află în Dosarul 25. „Sti­mate profesore Kajinski, mi se pare că invenţia dumneavoastră întrece graniţele raţionalului. Mă tem, la modul cel mai serios, pentru siguranţa dumneavoastră. Mai mult nu vă pot spune”. Din nefericire, la momen­tul primirii acelei scrisori, profesorul Kajinski nu mai era stăpânul propriei invenţii. Aparatul se afla deja în proprietatea serviciilor secrete sovietice. În toamna anului 1928, profesorul Bernard Ka­jinski a fost din nou „convocat” la sediul poliţiei secrete. Nu s-a păstrat nici un document care să ofere răspunsuri despre discuţia acelei întrevederi. Important este faptul că, de atunci, profesorul Kajinski nu a mai fost văzut niciodată.

Experienţa oribilă, cu capul de câine tăiat

În anii următori, experimentele asupra psihicului uman şi încercările de a crea un dispozitiv pentru ma­nipularea oamenilor au continuat. Proiectul inginerului Kajinski a fost preluat de cercetători mult mai puţin scrupuloşi şi au fost realizate o serie de experimente de-a dreptul monstruoase. Din primele decenii ale secolului XX, oamenii de ştiinţă ruşi, la ordinul expres al liderilor vremii, s-au străduit să creeze un super-soldat, cu puteri supraomeneşti, invincibil, care să nu simtă durerea şi oboseala. Astfel, o echipă de savanţi condusă de medicii chirurgi Serghei Briuhonenko şi Ni­kolai Terebinski propuneau o idee de-a dreptul şocantă: subiectului să i se programeze moartea clinică, creierul să-i fie spălat, toate amintirile şterse şi apoi, după anumite procedee, să fie reînviat. Individul devenea astfel altcineva, un om cu o nouă identitate, cu alte obiceiuri, cu abilităţi fenomenale, care răspundea numai la ordinele directe ale „stăpânului” său.
Pentru desăvârşirea acestei idei, savanţii şi-au început cercetările şi experimentele medicale pe câini. Înainte de toate trebuia demonstrat că un creier poate funcţiona independent de trup, la comenzi trimise prin intermediul unui aparat. Astfel a fost creat un dispo­zitiv care imita funcţiile inimii, capabil să menţină în viaţă capul unui câine, separat de trupul acestuia. Instrumentul a fost prezentat în premieră la Congresul internaţional de fiziologie de la Mos­cova, în 1940. Un cap de câine, despărţit de trup, a fost adus pe o măsuţă, şi profesorul Serghei Briuhonenko a demonstrat oamenilor de ştiinţă cum acesta poate răspunde la stimuli. Medicul a lovit masa cu un ciocănel şi capul patrupe­dului a tresărit. Apoi i-a îndreptat spre ochi o sursă puternică de lu­mină şi câinele a clipit. În faţa tuturor, ca­pul animalului a fost chiar hrănit cu o bucăţică de carne. Câinele a înghiţit de îndată delicatesa care a ţâşnit afară printr-un tub conectat la cap. Experimentul a şocat întreaga comunitate a oamenilor de ştiinţă.

Schema dispozitivului lui Serghei Briuhonenko

După această demonstraţie, proiectul celor doi chirurgi a fost anulat. Conform declaraţiilor oficiale, motivul era costul mult prea ridicat. Dar, la scurt timp du­pă spectaculosul experiment, medicul Terebinski a suferit un accident straniu, în urma căruia şi-a pierdut viaţa, iar profesorul Briuhonenko a fost internat într-un spital de boli psihice. Nu există dovezi în legătură cu finalizarea proiectului „super-soldat”, totuşi, nu putem să nu ne întrebăm dacă, în laboratoarele secrete, teribilul experiment nu a fost continuat şi pe subiecţi umani. Deşi pare o idee desprinsă din cărţile ştiinţifico-fantastice, planul lui Stalin de a crea o armată de zombi, o armată de super-soldaţi manipulaţi printr-un dis­pozitiv psihotronic, avea toate premisele să poată fi pus în aplicare.
Dacă proiectul a continuat sau nu, probabil nu vom afla niciodată. Cert este că după destrămarea URSS-ului, când parte din dosarele experimentelor ştiinţifice top-secret au fost desecretizate, marele public a aflat şi despre experimentul Briuhonenko.

Manipulări colective

Conform unor teorii, dezvoltarea armelor psihotronice a atins astăzi asemenea culmi, încât acţionarea asupra creierelor oamenilor poate fi realizată practic prin intermediul oricărui aparat electronic: telefon mobil, televizor, radio. „Orice individ poate fi manipulat. O asemenea influenţă asupra maselor este practicată de multă vreme de majoritatea serviciilor secrete. Cel mai des, armele psihotronice sunt folosite pentru a provoca revolte sau mişcări sociale. Aceste experimente, aparent inofensive, sunt puse în aplicare destul de frecvent. Un asemenea caz a scăpat de sub control şi a ajuns în presă, în Japonia, în anul 1997”, afirmă psihologul Dimitri Zîkov, cercetător în cadrul Asociaţiei pentru studiul fenomenelor psihotronice de la Novosibirsk, din Ru­sia. „Într-o seară, canalul de televiziune Tokyo TV a transmis câteva episoade din seria de desene animate Pokemon. La 20 de minute după începerea difu­zării, sute de părinţi au apelat serviciul de ambulanţă, solicitând ajutor pentru copiii lor. Toţi descriau aceleaşi simptome: ameţeli, greaţă, vărsături, convulsii şi pierderea cunoştinţei. La câteva zile s-a declanşat o anchetă prin care s-a descoperit că în episodul de desene animate fusese montată o hieroglifă care reprezenta cuvântul moarte. Ea era as­cunsă în spatele unor imagini fireşti. Subconştientul copiilor însă o detectase. Semnul se repetase atât de des încât provocase copiilor simptome specifice epilepsiei.

Dmitri Zikov, specialist în fenomenele psihotronice

An­cheta nu a putut însă stabili de către cine şi în ce scop fuseseră folosite asemenea imagini subliminale asupra creierelor copiilor”.
Un caz similar s-a petrecut şi în Georgia. În noiembrie 2007, la Tbilisi, mii de oameni au ieşit în stradă să de­monstreze împotriva po­li­ticilor dure ale preşedintelui Mi­hail Saakaşvili. După numai o oră de la declanşarea manifestaţiilor, pe străzile capitalei gruzine s-a petrecut un fenomen incredibil. Protestatarii cădeau efectiv din pi­cioare, se tăvăleau pe jos de dureri, se loveau cu capul de pe­reţii clădirilor. La spitalul central de urgenţe au început să soseas­că sute de oameni care se plângeau de dureri cumplite de cap şi stomac, de atacuri de panică şi pierderi de memorie. Majoritatea nu îşi aminteau nici măcar că fuseseră la demonstraţie.
Aşa cum s-a dovedit ulte­rior, pentru a alunga demonstranţii de pe străzi, miliţia georgiană nu a folosit numai jeturi de apă şi gloanţe de cauciuc, ci şi o armă acustică. Experţii militari afirmă că astfel de instrumente s-au folosit şi în războiul din Irak şi Afganistan. Arma a fost creată în Statele Unite şi se numeşte LRAD. Ea emite sunete puternice, greu de suportat şi provoacă dureri de cap, pierderi de memorie, leşin, sentimente inexplicabile de teamă.
Potrivit unor informaţii apărute în presa occidentală, în laboratoarele secrete ale armatei ruse, oamenii de ştiinţă se străduiesc să perfecţioneze această armă. „Undele emise de ea sunt complet insesizabile de ure­chea umană, dar foarte periculoase pentru organism. Frecvenţa acestor infrasunete este cuprinsă între 2 şi 20 de hertzi şi poate afecta funcţionarea normală a organelor interne, poate provoca halucinaţii, depresii, stări de anxietate. Cele mai periculoase unde sunt cele cuprinse între 6 şi 9 hertzi. Omul bombardat cu asemenea sunete are senzaţia că ţeasta capului i se va despica, cade într-o stare de cumplită depresie, de panică şi groază. În astfel de momente, individul este lipsit de apărare, din mintea lui se poate extrage orice informaţie şi, invers, se poate inocula orice gând”.
Aparent, dosarul armelor psihotronice a fost demult clasat. În realitate însă, proiectul rămâne actual iar experimentele, probabil, continuă, sub aceeaşi ştampilă „top secret”.

Războiul parapsihologic

Un nou tip de război este în plină desfăşurare: un război al controlului minţii, al manipulării gândurilor şi emoţiilor, de la distanţă.

La prima vedere, un război bazat pe metode parapsihologice şi tehnologii psihotronice pare să se ducă doar între agenţii secreţi, armatele şi liderii unor naţiuni rivale… Şi dacă războiul parapsihologic ţinteşte mai mult decât atât? Ar putea fi controlul maselor unul dintre obiectivele lui? Dacă da, te priveşte în mod direct!

Filmul documentar “Războiul parapsihologic – dezvăluiri uimitoare” reuşeşte să îţi explice într-o manieră ştiinţifică mecanismele psihice de atac şi îţi dezvăluie informaţii foarte importante despre tehnologiile folosite în acest nou tip de război, pentru ca tu să înţelegi mai bine pericolele invizibile care te înconjoară.

Aşa după cum vei putea constata, lumea în care trăieşti nu este aşa cum ţi-o imaginezi iar acest film urmăreşte să te ducă în spatele cortinei, acolo unde se scriu adevăratele scenarii; scenarii care adeseori par desprinse din literatura SF.

Războiul parapsihologic – film

Modalităţile de apărare

Războiul parapsihologic 2 – protecţia psihică

Pentru ca o forţă ostilă să obţină controlul unei alte ţări sau asupra populaţiei respectivei ţări, fără luptă fizică, o primă etapă constă în crearea unui cadru social, economic şi politic capabil să producă în mod constant emoţii negative populaţiei, în distrugerea din interior a valorilor morale, etice şi spirituale ale respectivei comunităţi. Pe un astfel de fond, oamenii sunt receptivi la anumite influenţe exterioare negative iar emoţiile şi gândurile lor pot fi uşor modelate şi controlate.

Este foarte greu să controlezi oameni echilibraţi, fericiţi, mulţumiţi de viaţa lor, care îşi trăiesc zilele cu calm şi optimism şi care, în plus, mai au timp şi disponibilitate să se ocupe de aspectele spirituale ale vieţii, de cunoaşterea de sine. În schimb, o masă de oameni frământaţi de grijile zilei de mâine, o masă de oameni temători, nemulţumiţi, stresaţi şi care privesc viitorul în culori cenuşii, fiind mai ales preocupaţi de probleme materiale, devin uşor manipulabili.

Dacă privim la societatea în care trăim constatăm că principiile antice ale lui Sun Tzu, din “Arta Războiului”, sunt aplicate cu punct şi virgulă împotriva noastră şi a valorilor noastre. Prin urmare, e momentul să devenim mai conştienţi şi să facem ceva pentru noi şi pentru cei apropiaţi nouă. Aşadar, putem învăţa principiile protecţiei psihice şi anumite metode de apărare.

Filmul documentar “Războiul parapsihologic – Protecţia psihică” aduce o serie de informaţii importante, cu valoare practică, de un real folos celor care le înţeleg necesitatea. În cadrul acestui film sunt prezentate metode de echilibrare emoţională şi de protecţie psihică care sunt accesibile majorităţii celor interesaţi, atât din punct de vedere al înţelegerii “tehnice” a acestora, cât şi din perspectiva costurilor financiare.

Cu siguranţă “cheile” puse la dispoziţie în acest film documentar vor deschide pentru mulţi “uşi” către o cunoaştere mai profundă a naturii umane şi a relaţiei misterioase dintre noi, oamenii, şi restul Universului. (Daniel Roxin)

Războiul Parapsihologic (2) – Protecția psihică – film

Rezultatele nu au ezitat să apară…

Corupția şi crima organizată au umplut Parlamentul cu penali

2 condamnați definitiv, 15 trimiși în judecată, 5 cercetați penal

Au fost acuzaţi de procurori de fapte de corupţie, crimă organizată sau găinării. Acum sunt în situaţia de a iniţia şi vota legile ţării. Mai mulţi parlamentari din actualul legislativ al României au fost acuzaţi de procurori de fapte grave și mai puțin grave, chiar trimiși în judecată, unii chiar condamnați definitiv.

Trimişi în judecată

USL – PNL Relu Fenechiu (PNL) a obţinut un mandat de deputat în Colegiul 2 Iaşi cu 64% din voturi. Parlamentarul a fost trimis în judecată de DNA, alături de trei foşti directori ai Sucursalei de Întreţinere si Servicii Energetice Electrice (SISEE) Moldova. El este acuzat de complicitate la abuz în serviciu în formă calificată şi continuată (39 acte materiale) şi complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice.

USL – PSD Marian Ghivechiu (PSD) a câştigat un nou mandat de deputat în colegiul 5 din Buzău cu 71,2%. Ghiveciu a fost trimis în judecată, în decembrie 2011, de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, sub acuzaţia de „instigare la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor având drept consecinţă obținerea pentru altul a unui avantaj patrimonial – în formă calificată”.

USL – PC Dan Voiculescu, preşedintele fondator al Partidului Conservator, a fost ales în Colegiul 8 Senat din Bucureşti cu 70%. El a fost trimis în judecată de către DNA în dosarul privatizării frauduloase a Institutului de Cercetări Alimentare (ICA). Acuzaţiile: infracţiunile de folosire de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid a influenţei şi autorităţii date de această calitate, în scopul de a obţine, pentru sine sau pentru altul, bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, precum şi de spălare de bani. Dosarul este în faza de fond.

UDMR Olosz Gergely (UDMR) a obţinut un nou mandat de senator în Covasna, cu 61,79%. La rândul lui, Olosz Gergely a fost trimis în judecată pentru trafic de influenţă. El a fost trimis în judecată pentru trafic de influență. Procurorii spun că parlamentarul a primit şpagă 400.000 de lei în parcarea Casei Poporului. Banii i-au fost daţi de către reprezentantul unor companii private. Dosarul este în faza de fond.

UDMR Marko Attila (UDMR) a obţinut 52,63% din voturile exprimate în Colegiul 1 Camera Deputaţilor din Covasna. Fostul secretar de stat a fost condamnat, în acest an, la trei ani de închisoare cu executare de Judecătoria Buzău, în cazul retrocedării Colegiului „Székely Mikó” din Sfântu Gheorghe. Decizia instanţei nu este definitivă, fiind atacată cu recurs, care se află pe rolul Curţii de Apel Ploieşti.

USL – PNL Tudor Chiuariu (PNL) a candidat în colegiul 2 Senat, Mehedinţi, şi a obţinut 69,67% din voturi. El a fost trimis în judecată de procurorii DNA fiind acuzat de abuz în serviciu contra intereselor publice în „Dosarul Poşta”. Potrivit procurorilor, cei Tudor Chiuariu şi Zsolt Nagy- fostul ministru UDMR al Telecomunicaţiilor, ar fi luat parte la trecerea frauduloasă a unui imobil de pe Calea Victoriei din patrimoniul Poştei Române în cel al unei firme private. Prejudiciul stabilit în acest dosar se ridică la peste 8 milioane de euro. Tudor Chiuariu a fost achitat în primă instanţă, iar o decizie finală o va lua Completul de cinci judecători ai Curţii Supreme de Justiţie.

PP-DD Monica Iacob Ridzi (PP-DD) a obţinut un nou mandat de deputat, prin redistribuire, în colegiul 5 – Petroşani – Petrila – Aninoasa din partea PP-DD, după ce a obţinut 47% din voturi. Ea a fost trimisă în judecată pentru corupţie în dosarul „1 Mai”, Acuzaţiile: abuz în serviciu contra intereselor publice, fals intelectual în legătură cu fapte de corupţie, uz de fals în legătură cu fapte de corupţie şi participaţie improprie la infracţiunea de fals intelectual la Legea contabilităţii. Dosarul este în faza de fond.

USL – PSD Sebastian Ghiţă (PSD), patronul postului RTV a fost ales deputat într-un colegiu din Prahova cu 69%. Parlamentarul se judecă de aproape zece ani de zile, în dosarul de evaziune fiscală „Tracia- Asesoft”. Sebastian Ghiţă este acuzat de complicitate la înşelăciune şi fals în declaraţii. Tribunalul Bucureşti a decis anul trecut achitarea lui Sebastian Ghiţă. Procurorii au contestat decizia, iar procesul este pe rol la Curtea de Apel Bucureşti.

USL – PSD Nicolae Vasilescu (PSD) a câştigat alegerile pentru Colegiul 2 Camera Deputaţilor cu 62,19% Craiova. A fost trimis în judecată în martie 2012, pe când ocupa funcția de înalt funcționar public, șef al Departamentului legislativ al Camerei Deputaților. În cursul lunii noiembrie 2011, Eugeniu Mija Eugeniu, Realini Lupşa şi Nicolae Vasilescu Nicolae, au pretins de la reprezentantul unor societăţi comerciale suma de 2.000.000 de lei, reprezentând 40% din valoarea totală a unor lucrări de construcţii efectuate în anii 2008 şi 2009 de firmele denunţătorului în beneficiul a cinci primării din judeţul Constanţa. Dosarul este în faza de fond.

USL – PNL Gigi Becali (PNL) a câştigat un loc de deputat în colegiul 25 Bucureşti. Becali a fost trimis în judecată de către DNA în două dosare: „Schimbul de terenuri cu MapN”- complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată şi continuată şi „Valiza”- dare de mită şi fals în înscrisuri. El a mai fost trimis în judecată, de Parchetul Capitalei, fiind acuzat de sechestrarea hoţilor care i-au furat maşina. În toate cele trei dosare, Gigi Becali a fost achitat, dar procurorii au declarat recurs.

USL – PC Mircea Baniaş (PC) a fost ales senator în Colegiul 4 Constanţa fiind votat de 58,76 la sută dintre alegători. Parlamentarul este trimis în judecată de procurorii DNA în dosarul corupţiei din Portul Constanţa. Acuzaţiile: iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, trafic de influenţă, instigare la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial. Dosarul este în faza de fond la Curtea Supremă.

Antonie Solomon (fost PP-DD) a candidat pentru un post de senator în colegiul 1 din Dolj unde a obţinut 24%. El va intra în Parlament prin redistribuire. El a fost trimis în judecată, în stare de arest, de procurorii DNA, fiind acuzat că ar fi primit şpagă, când era primar al oraşului Craiova, de la omul de afaceri Gheorghe Penescu. Acuzaţiile: luare de mită în formă continuată, fals intelectual şi uz de fals. Dosarul este în faza de fond.

PP-DD Gigi Neţoiu (PP-DD) a obţinut 18,89% într-un colegiul 1 Camera Deputaților din Dolj şi are şanse mari la redistribuire. El a fost trimis în judecată de DNA în „Dosarul Transferurilor” în care au fost implicaţi mai mulţi şefi de cluburi şi impresari. Acuzaţiile procurorilor: înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani. Gigi Neţoiu a fost achitat de Tribunalul Bucureşti, dar la Curtea de Apel Bucureşti el a primit trei ani de închisoare cu suspendare. Dosarul se află la Curtea Supremă, unde se va judeca recursul.

USL – PNL Sorin Roşca Stănescu (PNL) este senator după ce a fost ales în Colegiul 2 Dâmboviţa cu 56,25% dintre voturi. El a fost trimis în judecată în dosarul Rompetrol. Sorin Roşca Stănescu este acuzat de utilizare a informaţiei privilegiate şi de aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup infracţional organizat. Fostul jurnalist a fost achitat de Tribunalul Bucureşti, dar procurorii au declarat recurs. Dosarul este pe rol la Curtea de Apel Bucureşti.

USL – PNL Thuma Hubert Petru Ştefan, preşedintele PNL Ilfov, a fost ales în Colegiul 3 Camera Deputaţilor din Ilfov a primit peste 70% din voturi. Parlamentarul a fost trimis în judecată în dosarul fostului prim-procuror al Parchetului Sector 4, Mihai Betelie. El este acuzat de folosire a influenţei sau a autorităţii de către o persoană cu funcţie de conducere într-un partid, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Dosarul este pe rol la Curtea de Apel Bucureşti.

Condamnaţi definitiv

USL – PNL Verginel Gireadă (PNL) a câştigat un loc de deputat în colegiul 1 Flămânzi din Botoşani cu 66,7% din voturi. În luna aprilie 2012, Gireadă a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare de Curtea de Apel Cluj într-un dosar în care a fost acuzat de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, abuz în serviciu contra intereselor publice şi fals intelectual.

USL – PSD Nicolae Bădărău, preşedintele PSD Giurgiu, a fost ales senator în Colegiul 1 Senat Giurgiu cu 72,27%. Parlamentarul a fost condamnat, în 1988, pentru că a furat patru saci cu grâu, la o pedeapsă minimă de un an de închisoare. El a fost ulterior graţiat de Nicolae Ceauşescu, care a amnistiat toate infracţiunile ce au primit o condamnare mai mică de 10 ani. Aceasta decizie a fost prilejuită de împlinirea vârstei de 70 de ani de către dictator.
Cercetaţi penal

USL – PSD Miron Mitrea (PSD) a câştigat un mandat de deputat cu 70,47% într-un colegiu din Vrancea. Inițial a fost trimis în judecată în martie 2009. În perioada 2001- 2002, Mitrea ar fi primit de la Irina Paula Jianu foloase necuvenite în cuantum de 9.274.202.542 de lei vechi, în schimbul numirii şi menţinerii acesteia în funcţia de inspector şef al ISC. După doi ani de judecată, Curtea Supremă a decis că urmărirea penală trebuie refăcută deoarece nu s-a cerut un aviz obligatoriu din partea politicienilor colegi privind urmărirea penală în cazul foștilor miniștri. Dosarul de corupţie a fost restituit DNA în ianuarie 2011 și se află în cercetări.

USL – PNL Teodor Atanasiu (PNL) este urmărit penal de procurorii DNA Cluj din august 2012 și a câștigat un nou mandat de deputat cu 54,87 % din voturi. Potrivit DNA, în cursul lunii iulie 2012, Teodor Atanasiu, deputat în Parlamentul României și președinte al organizației PNL Alba, în înțelegere cu Dumitru Samson, a inițiat o acțiune pentru mobilizarea electoratului din Transilvania și Banat la referendumul din data de 29 iulie 2012 prin sensibilizarea acestuia cu recompense în bani și alte foloase materiale.

USL – PSD Liviu Dragnea (PSD) a fost ales senator de Teleorman cu 68% din voturi. Pe 6 septembrie 2012, DNA anunța că a început urmărirea penală fașă de secretarul general al PSD în dosarul „Referendumul”. Potrivit procurorilor, Dragnea ar fi utilizat un sistem informatic complex ce permitea unui număr restrâns de persoane să obțină, în timp real, informații despre numărul de votanți și modul cum s-a votat în secțiile de votare.

USL – PNL Dian Popescu, preşedinte PNL Gorj, a fost ales senator în colegiul 1 cu 54 la sută din voturi. În iulie Dian Popescu a fost reţinut 24 de ore de procurorii fiind acuzat de dare de mită şi complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice. Popescu este acuzat de dare de mită, fals, uz de fals şi complicitate la abuz în serviciu. Urmează să fie trimis în judecată în cel mai scurt timp. Liderul PNL Gorj, Dian Popescu, şi fratele său Gabriel au fost reţinuţi iniţial în dosarul în care a fost arestat primarul comunei Peştişani, Florin Pavel. Ulterior, în 5 iulie, Tribunalul Gorj a decis ca cei doi să fie anchetaţi în libertate.

Imunitatea parlamentară

USL – PSD Deputatul Ion Stan (PSD) a câştigat un nou mandat, în Colegiul 3 Voineşti, cu 66% din voturi. DNA a început urmărirea penală împotriva lui Ion Stan pentru două infracţiuni de trafic de influenţă. DNA a cerut Camerei Deputaților aviz pentru arestarea demnitarilor. Prin artificii legislative, votul pe această cerere a fost amânat până mâine, când nu este deloc sigur că va fi cvorum. Stan ar fi cerut denunțătorului aproximativ un miliard de lei vechi a achiziționa benzină pentru cele 600 de maşini pe care intenţiona să le folosească în campanie.

USL – PNL Victor Paul Dobre (PNL), fost ministru al Administraţiei, a câştigat cu 69,9 % colegiul 1 pentru Camera Deputaţilor din Galaţi. Pe 10 august, Parchetul a cerut Camerei Deputaților avizul pentru începerea urmăririi penale a lui Dobre care, alături de secretarul de stat Ioan Căbulea, au transmis Curţii Constituţionale o adresă prin care precizau că MAI nu-şi poate asuma numărul de alegători. Cererea procurorilor a fost respinsă de Parlament.

UDMR Laszlo Borbely (UDMR) a fost ales cu 88% din voturi în Colegiul 5 pentru Camera Deputaţilor din Mureş. În aprilie, procurorii au cerut Camerei Deputaților acceptul pentru a începe urmărirea penală fașă de fostul ministru al Mediului, Laszlo Borbely. El era acuzat de trafic de influenţă şi fals în declaraţiile de avere. Colegii politicieni, pe 11 septembrie, s-au substituit magistraților și nu și-au dat avizul pentru cercetarea acestuia.

Va urma.

One comment on “Războiul invizibil împotriva României

Lasă un răspuns

Completeaza detaliile de mai jos sau apasa click pe una din imagini pentru a te loga:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Schimbă )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Schimbă )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Schimbă )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Schimbă )

Connecting to %s